In het gemeentearchief bevindt zich informatie over de eigen organisatie en de uitvoering van haar taken. Tevens kunnen zich archieven van andere organisaties die gevestigd zijn/waren in de gemeente in het archief aanwezig zijn door middel van schenking.

Het archief van de gemeente (en haar voorgangers) gaat terug tot 1201. Het archief over de periode tot 1985 (niet de bouwvergunningen vanaf 1900 inclusief gemeenten Rhoon en Poortugaal) is overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam.
Voor informatie uit het gemeentearchief vult u het contactformulier(externe link) in. Geef zoveel mogelijk gedetailleerde informatie. Hoe meer informatie, des te makkelijker het op te zoeken is.

Is de informatie in het Stadsarchief Rotterdam dan kunt u terecht aan de Hofdijk 651, telefoonnummer (010) 267 55 55 of 14 010. U kunt ook kijken op http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/(externe link)
Voor meer geschiedenis kijk ook eens op de website van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal(externe link)
 

Bouwdossiers

Wilt u bouwplannen en bouwtekeningen bekijken, raadpleeg dan deze informatie.

Stamboomonderzoek (Genealogie)

Bij stamboomonderzoek probeert men zijn of haar voorouders te zoeken. De informatie hierover zit o.a. in geboorte-, huwelijk- en overlijdensregisters (aktes Burgerlijke Stand), persoonskaarten, kerkelijke en burgerlijke volkstellingen vanaf de 17e eeuw, de Parochieregisters, de doop-, trouw- en begraafboeken en notariële akten.

Het archief van de gemeente (en haar voorgangers) gaat terug tot 1201. Het archief over de periode tot 1985 (niet de bouwvergunningen vanaf 1900) is overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam. Om te zien welke archieven zich in Rotterdam bevinden kijk op de website van het Stadsarchief Rotterdam(externe link).

Wat kost het?

  • Verzoek voor het doen van nasporingen in het gemeentearchief : € 16,00 per kwartier
  • Afschrift of (digitale) kopie A4 of A3-formaat: € 1,10
  • Afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat: € 7,20
  • Verstrekking uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: € 7,40