Het aantal klachten over de gemeente Albrandswaard was in 2019 zo gering, dat de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld dit jaar afziet van een uitgebreid jaarverslag. Slechts 3 klachten bereikten het afgelopen jaar het bureau van de ombudsman. In 2018 waren dat er nog 6.