Denkt u dat u lawaai gaat veroorzaken? Bijvoorbeeld omdat u een evenement organiseert of door bouwwerkzaamheden. Regel dan toestemming bij de gemeente.

Er zijn ook andere regels voor het organiseren van een evenement of bij bouwwerkzaamheden.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Hou u aan de regels die u van ons krijgt.
 • Hou u aan de tijdstippen waarop het geluid harder mag zijn.
 • Laat de mensen die in de buurt wonen weten wanneer er geluidsoverlast zal zijn. En vertel ze waarom.

Aanpak

Geluidhinder bij evenement

Wilt u ontheffing voor geluidsoverlast? Dan zijn daar regels voor. Dit gaat zo:  

Bouwhinder

U heeft een ontheffing bouwhinder nodig voor:

 • het maken van bouwlawaai vanwege bouw- en sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk
 • het maken van bouwlawaai vanwege overige werkzaamheden, zoals werkzaamheden aan de infrastructuur
 • alle rustverstorende activiteiten op zondagen.

Doe de aanvraag op tijd, 6 weken van tevoren.

 • U logt in met eHerkenning.
 • Geef de volgende informatie in uw aanvraag:
  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken;
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken;
 • U kunt de volgende bestanden uploaden (digitaal meesturen):
  • situatietekening op schaal met de afstanden naar de geluidsgevoelige objecten
  • planning van werkzaamheden (data, tijdstippen en activiteiten)
  • de routekaart van de aan- en afvoerbewegingen op schaal
  • akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing
  • voorbeeld informatie(brief) aan belanghebbenden/omwonenden.
   Vraag ontheffing bouwhinder aan

Geluidsoverlast melden

Heeft u zelf last van geluidsoverlast? Doe dan een Melding overlast en vandalisme

Kosten

 • kosten geluidsontheffing geldig voor 1 dag: € 30,30
 • kosten geluidsontheffing geldig voor 1 week: € 42,20
 • kosten geluidsontheffing geldig voor 1 maand: € 119,00
 • kosten geluidsontheffing geldig voor 1 jaar: € 236,50

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.

Beroep & bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?