U wilt een evenement organiseren voor publiek op openbaar terrein of in een gebouw dat eigenlijk voor iets anders bedoeld is?

Evenementenklassen

Evenementen worden in klassen opgedeeld: 0-activiteit en A-, B- en C-evenementen. De klasse wordt bepaald door de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, de gevolgen in de gemeente en de mogelijke gevolgen voor het verkeer.

Een klein evenement valt in de klasse 0-activiteit. Voorbeelden van een 0-activiteit kunnen zijn een straatfeest of een buurtbarbecue. Kijk bij de voorwaarden voor verdere uitleg. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Doe daarvoor online een melding bij ons.

Is het een groter evenement (A-, B- of C-evenement)? Vraag dan online een evenementenvergunning aan.

Wat zijn de voorwaarden voor 0-activiteiten (vergunningsvrij)?

Voor 0-activiteiten maakt u online een melding. Doe dit minimaal 5 werkdagen voor de activiteit. Een activiteit/evenement is vergunningsvrij als:

 • Het gaat om een activiteit op eigen terrein, of straatfeest/buurtbarbecue of soortgelijke activiteit op 1 dag.
 • Er zijn maximaal 250 aanwezigen.
 • De activiteit is op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur.
 • Er is alleen muziek te horen tussen 08.00 en 23.00 uur.
 • Het geluidsniveau tussen 10.00 en 23.00 uur is op een afstand van 10m van de geluidsbron maximaal 95dB(A).
 • De verhoging van het geluidsniveau door muziek moet onder de 10 dB blijven.
 • Er is een organisator.
 • Er is geen extra politiecapaciteit nodig.

Nadere regels:

 • De rijweg of een gedeelte daarvan mag niet worden afgesloten.
 • U gebruikt maximaal 8 objecten, zoals onder andere: partytenten, marktkraampjes en/of (opblaasbare) speeltoestellen.
 • De objecten hebben een vloeroppervlakte van minder dan 20 m2 per object.
 • Podia zijn maximaal 1m hoog en hebben geen overkapping of andere windgevoelige objecten.
 • Een opblaasbaar object* mag een vloeroppervlakte hebben van minder dan 40 m2 als er een geldig certificaat aanwezig is.

Als u een (opblaasbaar) speeltoestel op uw evenement wilt gebruiken, houdt dan rekening met de volgende regels:

 • Bij een (opblaasbaar) speeltoestel moet een geldig certificaat aanwezig zijn.
 • Rondom een opgeblazen speeltoestel moet minimaal 1,5 meter vrije ruimte aanwezig zijn.
 • De ingang van een opblaasbaar speeltoestel mag niet naar de rijweg zijn gekeerd en moet altijd goed zichtbaar zijn, zodat ouders hun spelende kinderen goed in de gaten kunnen houden.
 • Een opblaasbaar speeltoestel is op minstens 3 punten verankerd aan bijvoorbeeld zware objecten, zonder dat er schade wordt veroorzaakt.
 • Bij windkracht 6 mag een opblaasbaar speeltoestel niet in gebruik worden genomen.

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan de medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten, telefoon (010) 506 11 11. U kunt ook mailen: apv@albrandswaard.nl. Of raadpleeg het Handboek evenementen.

Wat zijn de voorwaarden voor A-, B- en C-evenementen?

Schenkt u alcoholische drank zoals bier of wijn en is er harde muziek? Daar zijn regels voor. Zorg ook voor toiletten op het evenement. En denk na over waar u materiaal neerzet, zoals een podium. En er zijn regels voor het verkeer. Kan iedereen er makkelijk komen? Of heeft u verkeersregelaars nodig? En kunnen de hulpdiensten gemakkelijk doorrijden?

 • A-evenementen hebben een laag risico en een beperkte impact op de omgeving en het verkeer. Doe de aanvraag minimaal 8 weken voor het evenement.
 • B-evenementen hebben een gemiddeld risico en een verhoogde impact op de omgeving of gevolgen voor het verkeer. Doe de aanvraag minimaal 12 weken voor het evenement.
 • C-evenementen hebben een hoog risico en een grote impact op de omgeving/regio of het verkeer. Doe de aanvraag minimaal 12 weken voor het evenement.
 • Dien uw aanvraag compleet in en houd rekening met de indienings- en behandeltermijnen.
 • U levert een draaiboek in. Een draaiboek geeft in chronologische volgorde de gebeurtenissen, afspraken en taken weer in het kader van het evenement. U geeft daarmee aan wie verantwoordelijk is voor welke taak op welk moment en plaats. Een draaiboek is onontbeerlijk voor een goede organisatie van een evenement en cruciaal bij het afbakenen van verantwoordelijkheden.

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan de medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten, telefoon (010) 506 11 11. U kunt ook mailen: apv@albrandswaard.nl. Of raadpleeg het Handboek evenementen.

Neem voor het organiseren van een groot evenement (B en C evenement) ruim van te voren contact op met onze evenementencoördinator, telefoon (010) 506 11 11 om de datum van het evenement af te stemmen.

Hoe regel ik een aanvraag vergunning of een melding?

Indien u een A-evenement eerder heeft georganiseerd en hier opnieuw een vergunning voor aan wilt vragen, kunt u gebruik maken van de versimpelde procedure. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Ga hiervoor naar ‘Terugkerend A-evenement organiseren’.

Een evenementenvergunning aanvragen of een melding voor een vergunningsvrij evenement doet u online bij ons. Denk eraan dat u dit op tijd doet. Als particulier logt u in met DigiD, als organisatie met eHerkenning.

eHerkenning linkDoe een melding vergunningsvrije (0)activiteit

eHerkenning linkVraag een evenementenvergunning aan

U geeft o.a. de volgende informatie:

 • Wat voor soort evenement is het.
 • Hoeveel mensen denkt u dat er komen.
 • Waar wilt u het organiseren.
 • Op welke dag en hoe laat wilt u het organiseren.
 • Een tekening van de indeling van het evenement.
 • Als de openbare weg afgezet moet worden, geeft u dit ook aan op een tekening.
 • Is er kans op overlast:
  • Zijn hulpdiensten zoals politie en ambulance nodig.
  • Heeft het verkeer er last van.
  • Hoe zit het met de openbare orde, gezondheid en veiligheid.
  • Is er kans op schade aan het milieu of aan de bomen, planten of gebouwen in de buurt.
 • U levert een gedetailleerde situatietekening aan én indien van toepassing:
  • Draaiboek / programma
  • Kopie geldige legitimatiebewijzen van de leidinggevenden bij tapontheffing
  • Beveiligingsplan (op te stellen door beveiligingsbedrijf)
  • Verkeersplan (op te stellen indien er sprake is van parkeerdrukte of wegomleidingen)
  • Bij te plaatsen objecten: constructietekeningen en berekeningen (bouwboek).
 • We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Gaat het evenement niet door? Meld dit ook bij ons. Geef daarbij ook door waarom het evenement niet doorgaat.

Wat kost het?

 • Een A-evenement of een B- of C-evenement voor een ideëel doel: gratis
 • Een B- of C-evenement met commercieel winstoogmerk: € 215,10
 • Tapontheffing: € 30,50

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

 • Wilt u reclame maken voor uw evenement? Raadpleeg dan de informatie bij 'Reclameborden plaatsen'.
 • Als organisator van een evenement heeft u niet alleen een grote verantwoordelijkheid voor uw bezoekers en deelnemers, maar bent u voor een groot deel ook aansprakelijk. Het goed verzekeren van ieder evenement is dus een must! U maakt wellicht gebruik van vrijwilligers. De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat zij verzekerd zijn als zij een ongeluk krijgen of schade veroorzaken.
 • U moet ook zorgen voor basishulpverlening. Kijk voor de landelijke regels op de pagina brandveiligheid.
 • Wilt u vuurwerk afsteken? Dit moet u melden. Kijk voor de regels ook op de website van de provincie(externe link).
 • Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, meldingen of ontheffingen moet aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een bingo, loterij of kansspel, of alcohol schenken of een feest in een horecabedrijf of bij een vereniging.