Inwoners van Albrandswaard besteden in het algemeen veel zorg aan hun tuin. Dat is mooi, want het zorgt ervoor dat de gemeente er prettig en groen uitziet. Toch komt het voor dat inwoners zich letterlijk groen en geel ergeren aan overhangend groen.

Vooral de wat oudere voetgangers en mensen in rolstoelen en scootmobiels ondervinden vaak hinder van overhangend groen. Ook voor andere weggebruikers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren. De gemeentelijke wijkploeg knipt het openbaar groen op. Wij vragen u vriendelijk om over- en laaghangende takken van struiken en bomen op uw eigen terrein terug te snoeien.

Veiligheid voorop

Wanneer Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente merken dat overhangend groen een gevaarlijke situatie oplevert, verzoeken zij woningeigenaren dit te verwijderen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de gemeente besluiten het overhangend groen te verwijderen. De kosten zijn dan voor rekening van de woningeigenaar.

Waar laat u snoeiafval?

Klein snoeiafval en kort gemaakte takken mag u bij het tuin- en gft-afval aanbieden. Dit wordt om de week opgehaald. Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent? Dit kunt u terugvinden op de afvalkalender. U kunt het uiteraard ook aanbieden bij het afvalscheidingsstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon.

Meer informatie vindt u op www.albrandswaard.nl/afval.