In het Valckesteynse bos is de eikenprocessierups gesignaleerd. De bomen waar de eikenprocessierupsen inzitten zijn gemarkeerd met roodwit lint

Vermijd elk contact met de brandharen en lege nesten van de rups. Deze kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.