eHerkenning is een authenticatiedienst voor bedrijven (zoals DigiD dit is voor personen).

Veilig, makkelijk en betrouwbaar!

De gemeente wil graag zekerheid over uw online identiteit. Met eHerkenning kan uw organisatie zich online identificeren en zo veilig gegevens uitwisselen met ons. Het grote gemak is dat u met één eHerkenning inlogmiddel bij nog meer organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Voor het aanvragen van een vergunning, ontheffing of het doen van een melding bij ons gebruikt u eHerkenning.

Drempelvrees?

Waarom zou u niet met eHerkenning aan de slag gaan? Verwacht u rompslomp en hoge kosten? Dat is écht niet het geval! Bovendien krijgt u er ook wat voor terug: administratieve lastenverlichting in de vorm van prefill van gegevens.

Stappenplan aanvragen

Raadpleeg het Stappenplan eHerkenning voor ondernemers of ga voor meer informatie over eHerkenning en/of het aanvragen van een eHerkenning inlogmiddel naar de site van eHerkenning.

Kosten aanschaf eHerkenning inlogmiddel

Wij maken gebruik van eHerkenning inlogmiddel betrouwbaarheidsniveau 1. Het tarief voor een eHerkenningsmakelaar ligt tussen € 5,00 en € 20,00 per jaar. De tarieven kunt u raadplegen in het leveranciersoverzicht.

Leveranciers

U vraagt eHerkenning aan bij een van de 6 erkende leveranciers. Op de website van de door u gekozen leverancier vindt u een eenvoudig online formulier waarmee u uw eHerkenning inlogmiddel kunt aanvragen.

Vragen over aanschaf of gebruik

Ervaart u problemen met de aanvraag of het gebruik van eHerkenning? Neem dan contact op met uw eHerkenningsmakelaar. Deze is in het bezit van uw gegevens en kan u verder helpen.

Is deze pagina naar wens?