>eHerkenning is een authenticatiedienst voor bedrijven (zoals DigiD dit is voor personen).

eHerkenning: Veilig, makkelijk en betrouwbaar!

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl(externe link).

Voor het aanvragen van een vergunning, ontheffing of het doen van een melding bij de gemeente gebruikt u eHerkenning.

Uw gegevens veilig en beschermd

eHerkenning voldoet aan alle eisen en afspraken op het gebied van online inloggen. De overheid beheert deze afspraken en controleert of deze worden nagekomen. eHerkenning is daarmee een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel.

Ik heb al een eHerkenning inlogmiddel

Heeft u al een eHerkenning inlogmiddel, maar nog niet op het juiste betrouwbaarheidsniveau? Neem contact op met uw leverancier om uw inlogmiddel te upgraden naar een hoger niveau en om uw machtiging te regelen.

Ik heb nog geen eHerkenning inlogmiddel

eHerkenning is bedoeld voor ondernemers en organisaties. U kunt daarom alleen een inlogmiddel aanvragen als u als ondernemer of de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om in te kunnen loggen op deze dienst heeft u een eHerkenningsmiddel op EH3 nodig. Uw inlogmiddel moet minimaal dát niveau hebben.

U kunt uw eHerkenning inlogmiddel alleen aanvragen bij een erkende eHerkenningsleverancier. U bent vrij om zelf een leverancier te kiezen. eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel. Alle leveranciers voldoen dan ook aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. Wel verschillen zij in het type inlogmiddel, de prijs daarvan en de aanvraagprocedure.

Volg het stappenplan op www.eHerkenning.nl/aanvragen(externe link). Deze leidt u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces.

Kosten aanschaf eHerkenning inlogmiddel

Het aanvragen en het gebruik van een eHerkenning inlogmiddel is niet gratis. De kosten verschillen per type inlogmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en doorlopende kosten berekenen. U kunt uw keuze bepalen aan de hand van het leveranciersoverzicht(externe link).

Betrouwbaarheidsniveau 3 nodig

Online diensten verschillen en soms is extra zekerheid nodig die bewijst wie u bent. eHerkenning heeft daarom inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus, van lage tot zeer hoge betrouwbaarheid. Hoe meer zekerheid een organisatie nodig heeft over wie u bent, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel moet zijn dat u gebruikt.

Ondernemers en organisaties die bij ons een online dienst willen aanvragen hebben eHerkenning op niveau 3 (EH3) nodig.

Contact met leveranciers voor klantvragen

Ervaart u problemen met de aanvraag of het gebruik van eHerkenning? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenning inlogmiddel. Zij zijn in het bezit van uw gegevens en kunnen u verder helpen. Hun contactgegevens staan op www.eHerkenning.nl/contact(externe link).

Handige links