Burgemeester Jolanda de Witte heeft tijdens de lintjesregen op maandag 26 april drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Andreas Niessen (59), Patricia van der Most (65) en Johannes Huijgen (66), allen woonachtig in Rhoon, kregen vanwege hun langdurige verdienstelijke inzet voor de samenleving de versierselen opgespeld. 

De drie decorandi wisten van niets en werden, elk op een ander tijdstip, middels een verzonnen afspraak uitgenodigd in een speciaal ingerichte ruimte in het gemeentehuis van Albrandswaard. Daar sprak de burgemeester een speciale, persoonlijke speech uit. Vanwege de Corona maatregelen werden de versierselen door de partners opgespeld.

De heer Andreas Niessen

De heer Niessen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De afdelingsmanager spoedeisende hulp (SEH) is precies vijftien jaar werkzaam bij het Franciscus Gasthuis en Vlietland en is een belangrijke stabiele factor. Hij maakt zich meer dan extra verdienstelijk en valt op door zijn grote toewijding en inzet. Hij zorgt ervoor dat zijn medewerkers zo optimaal mogelijk voor de patiënten kunnen zorgen en de zorg voor de patiënt voorop kan staan. Daar waar zich knelpunten voordoen neemt hij initiatief tot verbeteringen. Zo heeft hij onder andere de SEH-afdeling vanwege de toegenomen drukte in acute patiëntenzorg uitgebreid met de acute shortstay afdeling en observatorium. Ook heeft hij geregeld dat kwetsbare ouderen na diagnostiek via een transferverpleegkundige opgenomen kunnen worden in een centrum voor verzorging waar zij, buiten het ziekenhuis, de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Verpleegkundigen van de spoedeisende hulp waarderen hem enorm. Zij voelen zich gehoord en hij zal altijd zijn best doen ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk goed en veilig kan verrichten. Tijdens bijzondere omstandigheden, zoals de coronacrisis of bij dreigende situaties, biedt hij zijn hulp aan, ook als hij geen dienst heeft. Hij voelt zich heel verantwoordelijk en maakt naast zijn gewone contracturen nog vele extra uren.

Naast zijn meer dan fulltime baan zet hij zich al ruim dertig jaar in als vrijwilliger voor de gymnastiekvereniging Oefening & Ontspanning en is hij vrijwilliger bij Van Gamerensport en de zwemvereniging Ketelbinkie. De verenigingen uiten hun grote waardering voor zijn jarenlange vrijwillige energie en inzet. De heer Niessen heeft een groot oplossend vermogen. Met zijn expertise op gezondheid en sportgebied is hij een warme persoonlijkheid en inspireert hij velen om te sporten.

Mevrouw Patricia van der Most

Mevrouw Van der Most is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau. Zij is ruim zestien jaar vrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland als medewerkster algemene dienst. Zij heeft het aangeboren talent om getraumatiseerde mensen bij te staan die ‘geknakt’ bij Slachtofferhulp aankloppen. Met haar persoonlijke aanpak en meelevendheid bereikt zij dat deze zelfde mensen na enige tijd weer ‘rechtop’ staan en voldoende handvaten meekrijgen om het leven weer enigszins op te pakken. Mevrouw van der Most heeft diverse praatgroepen opgezet zodat mensen over hun trauma's kunnen praten. Ook bezoekt zij de mensen thuis in hun eigen vertrouwde omgeving.

Omdat mevrouw Van der Most als één van de weinige vrijwilligers de Spaanse taal goed beheerst, gaat zij regelmatig met mensen van Spaanse afkomst mee naar de rechtbank om hen daar bij te staan, te ondersteunen en te vertalen. Mevrouw Van der Most weet met haar lach, vrolijke uitstraling en positieve instelling de mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Slachtofferhulp Nederland kan dag en nacht een beroep op haar doen. Ze is altijd bereid haar medemens te helpen, op het juiste pad te zetten en uit te dagen zelf over zaken na te denken. Hierdoor komen deze personen uiteindelijk veel sterker in het leven te staan en kunnen ze de toekomst met een gerust gevoel en met overzicht tegemoet treden. Mevrouw van der Most heeft van 2017 tot en met 2018 ook taallessen gegeven bij inburgeringscursussen aan vluchtelingen.

De heer Johannes Huijgen

De heer Huijgen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is de drijvende kracht van een groep vrijwilligers die samen, onder zijn voorzitterschap, de buurtpreventie Rhoon-Noord vormen. Hij staat bekend als de onbezoldigde nachtburgemeester van Rhoon met een groot sociaal hart. De buurtpreventie is zijn lust en leven. Hij staat altijd klaar om de mensen in Rhoon-Noord te helpen waar hij dat kan.

De heer Huijgen vervult de bijzondere rol van verbinder. Hij houdt de groep bij elkaar en is degene die dingen in gang zet en altijd enthousiast is. Hij speelt een belangrijke rol als vraagbaak in de breedste maatschappelijke zin. Zo vindt hij de openbare basisschool in de wijk heel belangrijk. Samen met de kinderen van de school zorgen hij en andere vrijwilligers voor een schone wijk. De heer Huijgen straalt een natuurlijk gezag uit waarmee hij jongeren aanspreekt, er geen overlast ontstaat, jongeren zich beter gedragen en hun drankblikjes netjes in de prullenbak achterlaten. Hij probeert heeft compassie voor kwetsbare mensen en probeert altijd hulp te bieden.