Als u als ondernemer alcohol wilt verkopen heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente. Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.
Horecaondernemers met bijvoorbeeld een restaurant, café of een slijterij kunnen de vergunning aanvragen. Maar ook verenigingen en stichtingen. Denk aan een kantine in een sporthal of een dorpshuis.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • De eigenaar en leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • Alle personen op de vergunning staan niet onder curatele.
 • Niemand op de vergunning heeft een strafblad.
 • Tijdens openingstijden is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig. Deze persoon staat op de vergunning vermeld. Bij stichtingen en verenigingen (paracommerciële bedrijven) moeten dat 2 leidinggevenden zijn.
 • De eigenaar en iedere leidinggevende kunnen bewijzen dat ze problemen met drank kunnen herkennen en er goed mee omgaan (sociale hygiëne).
 • Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:
  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Voor verenigingen en stichtingen is behalve de Drank- en horecawet ook nog de Drank- en horecaverordening van de gemeente van toepassing.

Aanpak

U kunt direct online een aanvraag indienen of een melding doen, maar u kunt ook eerst via de vergunningencheck nagaan wat u nodig heeft.

Doe de check (of aanvraag)

 • Stuur het volgende mee:
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
  • Veiligheidsplan (apart online in te vullen)

U stelt een veiligheidsplan op om op structurele wijze te proberen de veiligheid en het welzijn van uw gasten en uw medewerkers en de veiligheid van uw bedrijfseigendommen zo optimaal mogelijk te waarborgen. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit.

De gemeente kan om extra stukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit via https://www.aimonline.nl/.

Een drank- en horecavergunning staat op naam en is niet over te dragen aan een ander. Bij overname of nieuw te vestigen zaak vindt altijd een intakegesprek plaats met medewerkers van team APV & Bijzondere Wetten. Voor dit intakegesprek neemt u de gevraagde bewijsstukken mee.

Bibob-onderzoek

Wij doen een Bibob-onderzoek als u als horecaondernemer een horecavergunning aanvraagt voor een nieuwe zaak of een zaak wilt overnemen. We willen namelijk weten waar het geld vandaan komt om de horecazaak te beginnen. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten faciliteren. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, bent u verplicht om de Bibob vragenformulier in te vullen. Hierin moet u duidelijk uitleggen waar het geld vandaan komt. Met bijlagen moet u dit bewijzen. De bewijsstukken levert u in tijdens een intakegesprek. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Is dit het geval, dan krijgt u geen vergunning.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Er moet altijd een (op de vergunning genoemde) leidinggevende aanwezig zijn als de onderneming voor publiek is geopend. Voor het bijschrijven van 1 of meer leidinggevenden kunt u de lopende vergunning aan laten passen. U laat hiervoor het aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning wijzigen. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt ook aangeven of u leidinggevenden van het huidige aanhangsel wilt verwijderen.

U beschikt over de volgende gegevens:

 • Inloggegevens eHerkenning
 • BSN, voornamen, achternaam (zoals die op het legitimatiebewijs staat) ,geboortedatum, geboorteplaats, van alle bij te schrijven personen (leidinggevenden).
 • Bij meer dan 2 bij te schrijven personen, kunt bij het formulier een lijst uploaden met alle hierboven beschreven gegevens.

Let op: De nieuwe leidinggevende(n) kunnen alleen bijgeschreven worden als zij beschikken over een diploma Sociale Hygiëne.

Vraag bijschrijving leidinggevende aan (door ondernemer)

De leidinggevende moet zelf ook een verklaring invullen dat hij/zij akkoord gaat met de bijschrijving. Het verkregen zaaknummer van de hoofdaanvraag moet hierbij ingevuld worden. Zonder deze verklaring is de aanvraag niet compleet. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vul een verklaring leidinggevende in

Kosten

 • Drank- en Horecawetvergunning: € 282,60
 • Melding bijschrijving als leidinggevende: € 119,90

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Extra informatie

Verschil tussen een tapontheffing en een vergunning van de drank- en horecawet:

 • Een tapontheffing vraagt u aan voor een tijdelijk evenement. De ontheffing geldt voor drank met minder dan 15% alcohol (zwak-alcoholische drank).
 • De vergunning geldt voor alle drank met alcohol. Deze is bedoeld voor een horecabedrijf. De drank wordt dan binnen of op een terras geschonken.
 • Vergunningen die u ook nodig kunt hebben voor een horecabedrijf:

Is deze pagina naar wens?