• Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Verlenen vergunning binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken)
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op: