Iedereen telt mee, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR, het bureau in de regio voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. U krijgt advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie. Bent u niet zeker of uw probleem met discriminatie te maken heeft, dan kunt u daar in gesprek met RADAR achter komen.