Iedereen telt mee, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR, het bureau in de regio voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. U krijgt advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie. Bent u niet zeker of uw probleem met discriminatie te maken heeft, dan kunt u daar in gesprek met RADAR achter komen.

Naast advies en ondersteuning, registreert RADAR klachten en toetsen zij die op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het gemeentebestuur. Ook zijn er mogelijkheden met betrekking tot voorlichting, training en advies aan instellingen.

Discriminatie melden of advies vragen?