Uitlaatplaatsen en losloopgebieden

Binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn, behalve op de uitrenplaatsen. In de gemeente Albrandswaard is een aantal grasveldjes aangewezen als uitrenplaats voor honden. Op deze uitrenplaatsen mogen honden loslopen.

Op onderstaande kaart of in de tabel kunt u per wijk zien waar de uitrenplaatsen en losloopgebieden te vinden zijn.

Grotere kaart weergeven

Losloopgebieden

Onderverdeling gemeente Locaties
Poortugaal Noord Valckesteynse Bos, polder Zwaardijk, hoek Slot Valkensteinsedijk en Statio, Kerkstraat langs de metro
Poortugaal Zuid hoek Oedenvliet en Repelstraat, groenstrook achter woningen Willem Alexanderlaan, deel van park tussen de Kamperfoelie en de Vuurdoorn, hoek eiland Albrandswaardsedijk en Schroeder van der Kolklaan
Rotterdam-Albrandswaard niet van toepassing
Rhoon Noord groenstrook bereikbaar vanaf Kruisvaarder
Rhoon Zuid deel van park Rhoon, hoek Essendijk en Tijsjesdijk
Rhoon Portland hoek Koedoodpad en Poelweg, Korte Koedoodsedijk, Portlandse Baan ter hoogte van Amberhof, deel van Bakkerspark
Buitengebieden Staatsbosbeheer beheert de buitengebieden. Dat doen ze namens Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Op de website van Staatsbosbeheer vind je informatie over de regels voor honden in het buitengebied.

Hondenpoep is voor veel inwoners van Albrandswaard één van de grootste ergernissen. Overlast door hondenpoep is vooral te wijten aan het gedrag van de baasjes. De gemeente heeft daarom een aantal regels opgesteld:

  • een hond moet voorzien zijn van een halsband of een ander identificatiemerk, zodat de eigenaar bekend is;
  • overal in de gemeente Albrandswaard is de hondeneigenaar verplicht om de poep van zijn hond op te ruimen, deze opruimplicht geldt ook op de uitrenplaatsen;
  • de hondeneigenaar is verplicht een hulpmiddel bij zich te hebben om de poep direct op te ruimen.

Op enkele plekken in de gemeente zijn dispensers met hondenpoepzakjes opgehangen waar u nieuwe zakjes uit kunt nemen. U kunt de hondenpoepzakjes in de afvalbakken gooien.

De Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de gemeente controleren of baasjes zich aan deze regels houden. Hondenbezitters die een overtreding begaan, lopen kans op een boete. Wij kunnen natuurlijk niet altijd alle hondenbezitters controleren. Daarom is het belangrijk dat iedereen de spelregels kent en dat bewoners er elkaar ook op kunnen aanspreken.

Het is verboden om met een hond op een speelplaats of speelweide te komen.