Alcohol schenken tijdens evenement

U heeft een tijdelijke alcoholvergunning (tapontheffing) nodig als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement dat niet op het terrein van uw eigen horecagelegenheid plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een bestaand terras dat u groter maakt voor het evenement. Of als u alcohol wilt schenken in een park of aan een plein.

Log in met eHerkenning of DigiD.

Aanvragen

  • datum evenement
  • tijden waarop u alcohol wilt schenken
  • voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats van de verantwoordelijke persoon
  • situatietekening met de ingetekende tappunten (bar), schaal 1:200 of 1:500

Bent u ook de organisator van het evenement? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

  • De leidinggevende is 21 jaar of ouder.
  • Alle personen op de vergunning hebben geen strafblad.
  • Er is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig bij het schenken. De naam van deze persoon staat op de ontheffing.
  • Het gaat om een tijdelijk evenement. Het evenement duurt niet langer dan 12 dagen achter elkaar.

  • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
  • Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Een tapvergunning kost € 31,40.

Stel uw vraag aan team APV en Bijzondere wetten per e-mail apv@albrandswaard.nl of bel 010 506 11 11.