Klacht over gemeente, zorgaanbieder of partner in het sociaal domein

Bent u niet tevreden over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Vul het klachtenformulier in.
 • Log in met uw DigiD of ga verder zonder uw gegevens in te vullen.

Per post, e-mail of telefoon

 • Per post: stuur een brief naar:
  Gemeente Albrandswaard
  t.a.v. Klachtencoördinator sociaal domein, Petra de Ruiter
  Postbus 1000
  3160 GA Albrandswaard
 • Per e-mail: mail naar klachtensd@bar-organisatie.nl
 • Per telefoon: bel 0180 698 423

 • onze dienstverlening
 • gedrag van een medewerker
 • onjuiste of onvoldoende verstrekking van informatie
 • niet of veel te laat reageren op uw vragen

Klacht over onze zorgaanbieders of partners

U kunt ook een klacht indienen over onze zorgaanbieders of partners. Wij sturen uw klacht door naar de desbetreffende zorgaanbieder of partner. Zij behandelen uw klacht volgens hun eigen klachtenprocedure.

Bent u ontevreden over hoe de zorgaanbieder of partner uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.

Heeft u antwoord van ons gekregen en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u 6 weken na het indienen van de klacht niets van ons gehoord? Of bent u niet tevreden? Dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Nationale Ombudsman.