Dode dieren ophalen

Ziet u een dood dier langs de weg of in het water liggen? Raak het niet zelf aan, maar meld dit bij ons. Het dier kan een ziekte hebben. Wij laten het ophalen.

  • Kijk eerst op de overzichtskaart of er al een melding is gedaan. Is er al melding van gemaakt, dan hoeft u geen melding te doen.
  • Is er nog geen melding gemaakt? Doe een melding buitenruimte.
  • Is uw huisdier overleden? Kijk dan op de website van Rijksoverheid wat u kunt doen.