Subsidie Maatschappelijke Initiatieven

Heeft u of uw organisatie een goed idee waardoor kwetsbare inwoners (weer) mee kunnen doen in de samenleving? Dan kunt u hiervoor subsidie Maatschappelijke Initiatieven aanvragen. De subsidie kan aangevraagd worden door (groepen) inwoners én professionele organisaties. U vraagt deze subsidie online aan met DigiD of eHerkenning.

Log in met DigiD of eHerkenning.

Aanvragen

Wij willen graag samen met u, de inwoners en de maatschappelijke organisaties, de zorg beter vormgeven. Hierbij moeten we ook nog samen gaan ontdekken welke voorzieningen nu echt effectief zijn. Deze regeling maakt dit mogelijk.

Subsidie Maatschappelijke Initiatieven kunt u gebruiken om uw idee, initiatief of project op te starten of te ontwikkelen. U kunt deze subsidie voor 1 jaar krijgen. Daarna kijken we of uw idee inderdaad het gewenste effect heeft. Als dat zo is, dan kan het een vervolg krijgen met bijvoorbeeld een inkoop- of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan kunnen wij besluiten om de subsidie te stoppen of om het nog een jaar te proberen.

Na maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project succes heeft. Dit is het geval wanneer het project het huidige aanbod kan vervangen. Dit is het geval als het project voor dezelfde prijs een betere kwaliteit zorg biedt, of voor een lagere prijs dezelfde kwaliteit zorg biedt. Of als u aan kunt tonen dat kwetsbare personen minder, later of helemaal geen gebruik maken van zorg.

Puntenlijst

Een toetsingscommissie beoordeelt uw aanvraag en de eindresultaten van de projecten. In deze commissie zitten personen die de Albrandswaardse samenleving goed kennen, zoals leden van de Wmo-raad, de wijkregisseur en mensen van het Wijkteam. Zij beoordelen de aanvragen met een puntenlijst (zie hieronder). Zo is het voor iedereen duidelijk waarop de commissie beoordeelt. De leukste, maar vooral de meest zinvolle ideeën nodigt de commissie uit voor een presentatie.

Op de puntenlijst komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

Beleidsdoelen

 • Ondersteunt het de doelen uit de Preventie Agenda Albrandswaard (2017)?
 • Ondersteund Wmo Beleidskader 2015?

Innovatie

 • Is het project vernieuwend voor Albrandswaard?
 • Is het beter, slimmer of goedkoper als iets vergelijkbaars dat er al is?
 • Is het project eerder of ergens anders al eens succesvol geweest?

Voor en door Albrandswaarders

 • Is de subsidie aangevraagd door een Albrandswaardse organisatie of groep inwoners?
 • Werkt de aanvrager veel samen met partners en inwoners uit Albrandswaard?

Overkoepelend

 • Heeft het project ook een gunstig effect op jeugdigen en werklozen?
 • Heeft het project ook een gunstig effect op de wijk?

Overig

 • Is het project praktisch uitvoerbaar?
 • Is er vraag naar dit aanbod?
 • Wat zijn de kosten en wat levert het op?

Soort aanvraag: maximaal 95 punten

 • Het project is innovatief en bestaat nog niet in Albrandswaard: 6 punten
 • Het project heeft een gunstig effect op de doelgroep jeugdwet en/of participatiewet: 0 tot 6 punten
 • Het project is aangevraagd door een samenwerking van meer dan 2 partijen: 3 punten
 • De organisatie is gevestigd en aanwezig in Albrandswaard: 3 punten
 • Er wordt samengewerkt met (een groep) inwoners: 3 punten
 • Het project ondersteunt de doelstellingen in de Preventie Agenda Albrandswaard (vanaf 2017) en het collegeprogramma: 0 tot 10 punten

Effectiviteit

 • Uit het projectplan blijkt heel duidelijk hoe het project duurdere zorg kan verminderen (met een berekening of goede argumentatie): 0 tot 10 punten
 • Uit het projectplan blijkt heel duidelijk op welke manier de kwetsbare doelgroep betere zorg krijgt (met goede beschrijving en een voorstel hoe dit meetbaar te maken): 0 tot 6 punten
 • Uit het projectplan blijkt dat het project praktisch uit te voeren is: 0 tot 6 punten

Maatschappelijke vraag

 • Het project heeft meerwaarde voor de werkzaamheden van het wijkteam: 0 tot 6 punten
 • Het project geeft antwoord op een maatschappelijke vraag. Of het project vult een gat in het aanbod dat het wijkteam geconstateerd heeft: 0 tot 10 punten
 • Het project is gericht op zorgwekkende zorgmijders: 0 tot 10 punten

Financiën

 • De aanvraag kost (meer dan) de helft van het totaal beschikbare bedrag: -5 punten
 • De aanvraag kost (meer dan) driekwart van het beschikbare bedrag: -8 punten
 • Het project kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder: 8 punten
 • Het gaat om een aanvraag voor een tijdelijk project: 8 punten

Resultaten: maximaal 50 punten

 • Dit project ondersteunt meer dan 5 kwetsbare personen in hun zelfredzaamheid en participatie: 0 tot 5 punten
 • Dit project ondersteunt meer dan 10 kwetsbare personen in hun zelfredzaamheid en participatie (deelnemersaantallen): 5 tot 10 punten
 • De kosten per cliënt zijn lager dan de inzet van begeleiding: 10 punten
 • De kosten per cliënt zijn nagenoeg hetzelfde dan bij de inzet van de begeleiding, maar de resultaten en de kwaliteit is duidelijk beter.
  (deelnemersaantallen en zrm) : 10 punten
 • Door dit project is de afhankelijkheid van de begeleiding vermindert en/of uitgesteld (deelnemersaantallen en zrm): 0 tot 10 punten
 • Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (deelnemersaantallen en zrm): 0 tot 10 punten

Puntentoekenning maatschappelijke initiatieven

Soort aanvraag: Maximaal 45 punten

 • Het project is nieuw en bestaat nog niet in Albrandswaard: 6 punten
 • Het project heeft ook een gunstig effect op de langdurig werklozen en kwetsbare jongeren: 0 tot 6 punten
 • Het project is aangevraagd door een groep inwoners: 3 punten
 • Het project is aangevraagd door een straat of buurt: 6 punten
 • Het projectplan maakt duidelijk dat er gestreefd wordt naar het ondersteunen van kwetsbare personen: 0 tot 6 punten
 • Het is makkelijk uit te voeren: 0 tot 6 punten
 • Het biedt meerwaarde aan de werkzaamheden van het wijkteam: 0 tot 10 punten

Financiën

 • De aanvraag kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder: 5 punten
 • Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk project: 5 punten

Resultaten: maximaal 45 punten

 • Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in de zelfredzaamheid: 6 punten
 • Door dit project is de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de deelnemende personen verbeterd (tevredenheidsmeting): 0 tot 10 punten
 • Door dit project is de afhankelijkheid van de begeleiding verminderd en/of uitgesteld (deelnemersaantallen en zrm): 0 tot 20 punten
 • Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (deelnemersaantallen): 0 tot 10 punten

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (010) 506 11 11. Afhankelijk van uw vraag kunt u vragen naar de volgende teams of personen:

 • Voor alle inwoners die met ideeën rondlopen: Richard van Vliet of Burcin Korkmaz (wijkregisseurs).
 • Als u wilt toetsen of uw idee draagvlak heeft: Jolanda Buitenhuis (wijkteam).
 • Als u vragen heeft over de ‘spelregels’ of hoe u uw idee kunt indienen: team Subsidies, e-mail subsidies@bar-organisatie.nl