Dierenbescherming Regio Zuidwest vangt per 1 januari 2020 zwerfdieren uit de gemeente Albrandswaard op. Ook is de Dierenbescherming verantwoordelijk voor het weghalen van dode gezelschapsdieren van de openbare weg. De gemeente en Dierenbescherming tekenden op 7 januari jongstleden een dienstverleningsovereenkomst (DVO) hiervoor.