Dierenbescherming Regio Zuidwest vangt per 1 januari 2020 zwerfdieren uit de gemeente Albrandswaard op. Ook is de Dierenbescherming verantwoordelijk voor het weghalen van dode gezelschapsdieren van de openbare weg. De gemeente en Dierenbescherming tekenden op 7 januari jongstleden een dienstverleningsovereenkomst (DVO) hiervoor.

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeente. Het belang en welzijn van de dieren staat daarbij centraal. Gevonden gezelschapsdieren moeten veertien dagen worden opgevangen, zodat de rechtmatige eigenaar de tijd heeft het dier op te halen. De dieren die worden gevonden in Albrandswaard, worden opgevangen in Dierenopvangcentrum Spijkenisse.

Melding maken

Wie een zwervende hond of kat opmerkt, kan contact opnemen met de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid via 0900-112 00 00. De Dierenbescherming zal het dier ophalen en geeft het vervolgens voor veertien dagen de nodige zorg. Indien de eigenaar zich binnen de twee weken niet gemeld heeft, gaat de Dierenbescherming op zoek naar een nieuw baasje. Tot die tijd verblijft het dier in het Dierenopvangcentrum in Spijkenisse.

Dier in Nood

Ook bij spoedgevallen kunnen inwoners met de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid bellen. Deze is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor dieren in nood in de openbare ruimte.
Daarnaast neemt de Dierenambulance het vervoer van dode gezelschapsdieren op straat op zich.

Konijnen en knaagdieren

Voor gevonden konijnen en knaagdieren waarvan het baasje niet bekend is, kan men terecht bij Dierenopvangcentrum het Knaagspoor, Kastanjelaan 27A, Ridderkerk, telefoon 088-3437140.