Denkt u met ons mee over een nieuwe manier van afvalinzameling in Albrandswaard?

Kom naar één van de drie bijeenkomsten in Rhoon, Poortugaal of Portland.

Portland

Donderdag 6 juni 2019, 19.30 – 21.30 uur
Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41

Poortugaal

Donderdag 20 juni, 19.30 – 21.30 uur
Kantine Voetbalvereniging SV Poortugaal, Albrandswaardseweg 84a

Rhoon

Dinsdag 2 juli 2019, 19.30 – 21.30 uur
Kantine Voetbalvereniging WCR, Omloopseweg 6

Opzet van de avond

Wethouder Martijn Heezen, verantwoordelijk voor het afvalbeleid in Albrandswaard, heet u welkom op deze avond. Vervolgens hoort u van een landelijke expert op het gebied van afvalinzameling welke aanpak gekozen is in gemeenten die goed scoren op het verminderen van restafval. Hierna gaan we graag met u in gesprek om met elkaar te bedenken welke manier van afvalinzameling het beste zou werken in Albrandswaard.

Goed voor grondstoffen

In Albrandswaard willen we graag zoveel mogelijk grondstoffen redden uit de verbrandingsoven.  Op de ranglijst voor afvalscheiding van 353 Nederlandse gemeenten staat Albrandswaard op plek 297. Het kan dus veel beter in onze mooie gemeente. De gemeente heeft ideeën over een duurzame afvalinzameling, waarbij u makkelijker, meer en beter grondstoffen zoals papier, glas, textiel en GFT kunt aanbieden en minder restafval. Voordat de gemeenteraad daar op 7 oktober een definitieve beslissing over neemt, wil zij graag uw mening en ideeën horen.

U bent van harte welkom!

Aan de bak voor het milieu!