De gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? Of door wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken die wij niet goed hebben onderhouden? U kunt ons dan aansprakelijk stellen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 •     Wij hebben schade veroorzaakt aan de straten, planten of gemeentelijke gebouwen.
 •     Deze schade komt doordat we geen of slecht onderhoud hebben gedaan.
 •     Een aannemer die voor de gemeente werkt heeft schade veroorzaakt.  
 •     Wij hadden de schade kunnen voorkomen.

Aanpak

Wilt ons aansprakelijk stellen voor schade? Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Dit gaat zo:

 • Gebruik hiervoor het online formulier

Aansprakelijk stellen gemeente

 • Geef de volgende informatie:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • omschrijving van wat er is gebeurd
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • bewijs van de schade (foto’s, rekeningen)
  • de datum en het tijdstip
  • de plek
  • een verklaring van getuigen, met hun handtekening
  • eventuele verklaringen van specialisten die uw schade bekeken
  • een proces-verbaal van de politie, als u dat heeft
  • uw IBAN-rekeningnummer
 • Soms hebben we meer informatie nodig. We vragen u dan om dit aan ons te geven.
 • We sturen u een brief met onze beslissing. Vinden we dat het niet onze schuld is? Dan leggen we uit waarom.

Termijn

We beslissen binnen 6 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt bezwaar maken bij de rechter. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Is deze pagina naar wens?