De Commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de wijk – en buurtverdeling en het kiezen van straatnamen en namen van gemeentelijke bouwwerken.

Leden

De Commissie Naamgeving bestaat uit 1 lid van het college, een geschiedkundige, 2 inwoners uit de gemeente en een medewerker Verkeer van de gemeente. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het college.