De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op dinsdagmiddag (sociale zaken) en dinsdagavond (algemene zaken). Kijk voor meer informatie over de bezwaarprocedure op de pagina bezwaar maken.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.
•    Telefoonnummer (010) 506 11 11
•    Contactformulier
•    Per post, ter attentie van Secretariaat Commissie bezwaarschriften, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon