Emmastaete

In het centrum van Poortugaal, op de hoek van de Emmastraat/Waalstraat en tegenover de Plus supermarkt (de voormalige ‘Rabobank locatie’) komt een appartementengebouw ‘Emmastaete’ van drie tot vier bouwlagen met op de begane grond ruimte voor winkels, horeca en een gezondheidscentrum.

Start voorbereidingen en bouwrijp maken
In de periode maart-juni 2020 heeft de gemeente het gebied bouwrijp gemaakt. De bouw start vanaf 6 juli 2020.  
Om het bouwterrein worden bouwhekken geplaatst. De aan-en afvoer van bouwmaterialen verloopt via een inrit aan de Waalstraat. Met name bij aanvang van de werkzaamheden gebruik gemaakt van een tijdelijke zone voor laden en lossen aan de Emmastraat binnen de hekken van het bouwterrein. Nadat de ruwbouw is afgerond wordt deze laad- en losstrook opgeheven en vindt laden en lossen plaats op het binnenterrein van de bouwplaats.

Bouwverkeer en veiligheid
De aanrijroute voor het bouwverkeer loopt vanuit de richting Rhoon op de Groene Kruisweg via de Schroeder van der Kolklaan en Albrandswaardseweg naar de bouwlocatie. Bij voorkeur wordt geen zwaar bouwverkeer toegestaan op de bouwlocatie tussen 7.30 en 8.30 uur en 14.30 en 15.30 uur in verband met de veiligheid van schoolgaande kinderen.
Het werkterrein wordt afgezet met bouwhekken en stofnetten. De hekken worden voorzien van de standaard teksten en symbolen als ‘melden bij de uitvoerder’, ‘veiligheidsschoenen en bouwhelm verplicht’, ‘verboden voor onbevoegden’ e.d. De bouwlocatie wordt, wanneer niemand aanwezig is, met sloten op de poorten afgesloten.

Bereikbaarheid gebied
De afvalcontainers en de elektrische laadpaal langs het bouwterrein aan de zijde van het parkeerterrein blijven bereikbaar. De markt blijft bestaan op de gebruikelijke tijden. De bouwhekken worden langs de Emmastraat en Waalstraat precies iets buiten de rijbaan op het voetpad en de parkeerplaatsen geplaatst. Zodoende worden voetgangers zoveel mogelijk ontmoedigd om langs de bouwplaats te lopen. Dit betekent dat tijdens de bouwperiode de direct aan het bouwterrein gelegen parkeerplaatsen tijdelijk niet bruikbaar zijn.


Overlast voor de omgeving
Enkele oude panden aan de Emmastraat en de Kikkerstraat zijn niet onderheid. Mede daarom is ervoor gekozen de nieuwbouw te funderen op, in de grond gevormde, fundexpalen. Hierdoor ontstaat geen trillinghinder en wordt geen schade aan omliggende bebouwing aangericht. Desalniettemin laat de aannemer voor de zekerheid voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden opnames maken van panden in de nabijheid van de nieuwbouw.
Bouwen gaat helaas niet geheel zonder overlast. Tijdens de uitvoering wordt overlast zoveel als mogelijk beperkt. Omdat er niet traditioneel geheid wordt zal de geluidoverlast tijdens het aanbrengen van de fundering beperkt zijn. Vóór 9.00 uur is het gebruik van radio’s op de bouwplaats verboden.


Doorgang de Snip
De ontsluiting voor langzaam verkeer van en naar het naastgelegen wijkje ‘de Snip’ komt na realisatie van het appartementengebouw te vervallen. De doorgang van de Snip richting de Dorpsstraat, ter hoogte van de Aldi, wordt aangepast zodat dit gebied goed bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Deze doorgang wordt na de zomervakantie aangepast. Onderaan deze pagina vindt u de inrichtingstekening van deze doorgang.


Planning

Start bouw  - vanaf 6 juli 2020

Oplevering woningen - eind 2021

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? U kunt deze mailen naar projectinuitvoering@albrandswaard.nl. 

 

Bouwterrein

 

inrichtingstekening de Snip
Herinrichting De Snip

Inrichting De Snip