De Sociaal raadslieden van Vivenz wijzen de weg in wetten, regelingen, formulieren en (overheids)instellingen.

De Sociaal Raadslieden van Vivenz bieden sociaaljuridische hulpverlening. In het soms ondoorzichtige gebied van wet en regelgeving geven de sociaal raadslieden informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen, bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen.

Waar nodig helpen de raadslieden om voorzieningen en toeslagen aan te vragen en kunnen ze helpen om lastige formulieren in te vullen en brieven te schrijven. Ook kunnen sociaal raadslieden bemiddelen wanneer mensen er zelf niet meer uitkomen met instanties.

De hulp van de Sociaal raadslieden is kosteloos en bestemd voor inwoners van de gemeente Albrandswaard.

Waar kunnen de Sociaal Raadslieden mee helpen?

De professionals helpen met vragen en problemen op het gebied van:

 • Uitkeringen en sociale voorzieningen
 • Studiefinanciering
 • Belastingen (met uitzondering van het invullen van aangiftebiljetten)
 • Wonen
 • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
 • Arbeidszaken
 • Consumentenzaken
 • Vreemdelingenzaken

Waar kan ik terecht met vragen?

De spreekuren op kantoor zijn vanwege het coronavirus gesloten, maar zijn via andere kanalen nog steeds bereikbaar:

 • Wilt u advies of een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur, u kunt bellen;
 • Wilt u stukken laten lezen of formulieren laten invullen? Stuur dan een whatsappje met uw naam en woonplaats en de stukken;
 • Wilt u liever e-mailen: dit is ook mogelijk: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl
 • Ze zijn op de volgende manieren bereikbaar:

Adres: Stationsstraat 4, 3161 KP Rhoon
Telefoon: (010) 501 83 22
Website: www.vivenz.nl