Heeft u geen woonadres, maar wilt u wel ingeschreven staan bij de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u schipper bent, dakloos bent, woont in een instelling voor beschermd wonen of in de gevangenis zit? Of omdat u vanwege uw gezondheid in een instelling woont?

Vraag een familielid, vriend of bekende of u zijn of haar adres mag gebruiken als briefadres. U kunt dan post ontvangen op dat adres. U staat dan niet ingeschreven als bewoner op het briefadres. De regels hiervoor zijn streng, dus zorg dat u goed kunt uitleggen waarom u het briefadres nodig heeft. De bewoner van het adres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. U kunt ook een instelling opgeven als briefadres. Wij laten u weten welke instelling dat mag zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. U moet u in Nederland bijvoorbeeld inschrijven bij een gemeente als:

 • u in zes maanden tijd minimaal vier maanden in Nederland bent.
 • u in een jaar tijd minder dan acht maanden naar het buitenland gaat en in die tijd geen woning in Nederland heeft.

Voor een briefadres is een belangrijke voorwaarde dat de hoofdbewoner schriftelijk toestemming geeft.

Aanpak

U wilt een briefadres aanvragen? Dit gaat zo:

 • Maak telefonisch een afspraak via (010) 506 11 11.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Download het aanvraagformulier en vul dit samen met de hoofdbewoner in.
  • het eerste deel van het formulier vult u zelf in. Het laatste deel laat u invullen door de hoofdbewoner. U moet beiden uw handtekening zetten.
 • Neem het volgende mee naar uw afspraak:
  • het ingevulde aanvraagformulier briefadres
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie) van de hoofdbewoner (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • alle gevraagde bewijsstukken; deze zijn afhankelijk van uw situatie. Het staat vermeld op het aanvraagformulier.
 • Leg uit waarom u een briefadres nodig heeft.

Termijn

 • Geef het adres op tijd door. Dit kan van 4 weken voordat het ingaat tot 5 dagen nadat het ingegaan is.
 • U krijgt binnen 4 weken schriftelijk bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Het kan zijn dat wij u om extra gegevens vragen.
 • Als uw briefadres is toegekend, wordt u met dat adres geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). U wordt dan uitgeschreven van uw oude adres.
 • Hoe lang u een briefadres kunt krijgen verschilt per situatie. De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Wilt u het briefadres ook na deze datum blijven gebruiken, dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voordat de termijn verloopt. U krijgt hier geen bericht van.

Heeft u gevonden wat u zocht?