We controleren regelmatig ons bomenbestand op ziekte en veiligheid. Uit deze controle komen maatregelen voort, zoals snoeien, rooien en het vervangen van bomen.

Om het bomenbestand op peil en gezond te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekten en plagen en slechte groeiomstandigheden. We kijken bij het herplaatsen van nieuwe bomen met name naar een verbetering van de groeiomstandigheden en de juiste boom op de juiste plaats.

Daarom is een plan opgesteld. Dit plan bevat een overzicht met locaties waar de komende 10 jaar bomen verwijderd en vervangen worden. Wilt u het plan inzien? U kunt het plan 'Bomenvervanging en structuurplan 2017-2027' bij ons opvragen via ons contactformulier(externe link).