U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een deel van de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekering.
De hoogte van de tegemoetkoming is het in rekening gebracht eigen risico, met een maximum van € 200,00.

Bent u verzekerd via de zorgpolis van de gemeente met de hoogste aanvullende verzekering, dan schieten wij het eigen risico helemaal voor, u kunt dan geen bijzondere bijstand meer aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd
 • u vraagt aan binnen 6 maanden na het bereiken en betalen van 200 euro eigen risico

Inkomen- en vermogensgrens

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Hoe vraag ik de bijzondere bijstand aan?

U kunt de aanvraag doen op het moment dat het eigen risico van € 200,00 in rekening is gebracht of aan het eind van het jaar als u geen kosten meer verwacht. Soms zijn de totale kosten pas duidelijk in het volgende jaar, ook dan kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen. Dan kan alleen in het volgende jaar, dus vraag op tijd de bijstand aan.

Vul het online formulier in. U heeft uw DigiD inloggegevens nodig.
DigiD linkAanvragen Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering

 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie polis zorgverzekering
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart én bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden én bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstroken of uitkeringsspecificaties).

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lang duurt het?

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.