Heeft u een eigen bedrijf en niet voldoende inkomen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Ook als u werkloos bent en een bedrijf wilt starten is dit mogelijk. De regeling heet Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Bijstand voor zelfstandigen kan een lening (met rente) zijn en/of een aanvulling op uw inkomen tot het niveau van de bijstand. De vorm van bijstand is afhankelijk van uw situatie die door ons wordt beoordeeld.

Bbz van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 (na beëindiging Tozo en TONK)

De Tozo en TONK regelingen zijn op 1 oktober gestopt. Heeft u als ondernemer na 1 oktober nog behoefte aan financiële ondersteuning dan kunt u een beroep doen op het Bbz of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Tot 1 januari 2022 wordt het Bbz vereenvoudigd uitgevoerd:

 • we hoeven geen vermogenstoets uit te voeren
 • het Bbz kan met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden worden aangevraagd (dus per 1 december 2021 kan nog aangevraagd worden met ingang van 1 oktober 2021)
 • we stellen het inkomen en de hoogte van het Bbz vast per kalendermaand

Vanaf 1 januari 2022 geldt het gewone Bbz weer

Let op! Voor Bbz moet u meer informatie aanleveren dan voor de Tozo of TONK. De aanvraag kost ook meer tijd. Eén van de zaken waarnaar gekeken wordt is of uw bedrijf vóór Corona levensvatbaar was en of uw bedrijf dat op korte termijn weer kan worden.

Wilt u weten of u misschien in aanmerking kunt komen voor Bbz? Met behulp van een aantal vragen kan met de Bbz-check een eerste inschatting gemaakt worden. Wij beoordelen of u wel/geen recht heeft op Bbz.

Voor vragen kunt u bellen naar (010) 506 11 11 of doe een aanmelding voor Bbz via de knop hieronder op deze pagina.

Wie kan aanvragen?

 • Gevestigde ondernemer; u heeft een eigen bedrijf en geldproblemen
 • Starter; u wilt een bedrijf starten
 • Oudere ondernemer; u bent geboren vóór 1 januari 1960 en uw bedrijfsinkomen is lager dan de bijstandsnorm.
 • Beëindigende ondernemer; u wilt stoppen met uw bedrijf maar dat kan niet direct.

Bijstandverlening aan (startende) zelfstandigen is in principe alleen mogelijk als het bedrijf na die bijstandverlening levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat er dan voldoende inkomen is voor de voortzetting van het bedrijf en voor het levensonderhoud.

Bent u een zelfstandig ondernemer van 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering aanvragen. IOAZ staat voor: Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het inkomen van uzelf (en uw partner) is onder bijstandsniveau.
 • U heeft geen andere mogelijkheid om aan geld te komen (bijvoorbeeld een lening bij de bank).
 • Er moet sprake van zijn van een actuele boekhouding (jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting).
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • De verwachting is dat uw bedrijf weer goed zal lopen nadat u gebruik heeft gemaakt van het Bbz 2004 (geldt uiteraard niet voor iemand die het bedrijf wil stoppen).
 • Heeft u vermogen? De hoogte ervan kan van invloed zijn op de vorm van bijstand. Misschien kunt u dan geen of minder geld lenen of moet u dan de uitkering voor het levensonderhoud terugbetalen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Bbz?

Bbz vraagt u aan bij de gemeente. Hiervoor moet u zich eerst online melden. Inloggen doet u met DigiD.
Doe een melding uitkering

Melden kan ook telefonisch. Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Na ontvangst van uw melding nemen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op. We bespreken dan uw situatie en de mogelijkheden. Ook krijgt u informatie over de aanvraagprocedure en welke bewijsstukken er nodig zijn.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lang duurt het

We beslissen binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn nog 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.