Heeft u een eigen bedrijf en niet voldoende inkomen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Ook als u werkloos bent en een bedrijf wilt starten is dit mogelijk. De regeling heet Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Bijstand voor zelfstandigen kan een lening (met rente) zijn en/of een aanvulling op uw inkomen tot het niveau van de bijstand. De vorm van bijstand is afhankelijk van uw situatie die door ons wordt beoordeeld.

Bijstandverlening aan (startende) zelfstandigen is in principe alleen mogelijk als het bedrijf na die bijstandverlening levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat er dan voldoende inkomen is voor de voortzetting van het bedrijf en voor het levensonderhoud.

Wie kan aanvragen?

  • U heeft een eigen bedrijf en geldproblemen
  • U wilt een bedrijf starten.
  • U bent geboren vóór 1 januari 1960 en uw bedrijfsinkomen is lager dan de bijstandsnorm.
  • U wilt stoppen met uw bedrijf maar dat kan niet direct.

Voorwaarden

  • Het inkomen van uzelf (en uw partner) is onder bijstandsniveau.
  • U heeft geen andere mogelijkheid om aan geld te komen (bijvoorbeeld een lening bij de bank).
  • Er moet sprake van zijn van een actuele boekhouding (jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting).
  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • De verwachting is dat uw bedrijf weer goed zal lopen nadat u gebruik heeft gemaakt van het Bbz 2004 (geldt uiteraard niet voor iemand die het bedrijf wil stoppen).
  • Heeft u vermogen? De hoogte ervan kan van invloed zijn op de vorm van bijstand. Misschien kunt u dan geen of minder geld lenen of moet u dan de uitkering voor het levensonderhoud terugbetalen.

Hoe het werkt

Bbz vraagt u aan bij de gemeente. Hiervoor moet u zich eerst online melden. Inloggen doet u met DigiD.
Doe een melding uitkering

Melden kan ook telefonisch. Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Na ontvangst van uw melding nemen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op. We bespreken dan uw situatie en de mogelijkheden. Ook krijgt u informatie over de aanvraagprocedure en welke bewijsstukken er nodig zijn.

Hulp bij invullen formulieren

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lang duurt het

We beslissen binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn nog 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?