Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Onder een besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit?

Check eerst of u bezwaar kunt maken tegen het besluit

Controleer eerst of u bezwaar kunt maken tegen het besluit. Deze informatie vindt u in het besluit. Neem bij twijfel telefonisch contact met ons op via (010) 506 11 11. U kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van ons besluit blijven gelden. Ook krijgt u door te bellen geen extra tijd om bezwaar te maken. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Ook op de bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman(externe link) kunt u nakijken of bezwaar maken voor u wel de juiste weg is naar een oplossing van uw probleem.

U kunt op 2 manieren bezwaar maken

 • Direct online. U heeft dan wel DigiD of eHerkenning nodig.
  Bezwaar maken
 • Per brief. U zet daar het volgende in:
  • uw naam;
  • uw adres;
  • de datum waarop u uw brief verzendt;
  • een beschrijving of het kenmerk van het besluit waarmee u het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit als bijlage meesturen;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening onderaan de brief;
  • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘bezwaarschrift’. Dan komt uw brief nog sneller op de juiste plek terecht.
  • stuur de brief naar Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Bezwaar maken tegen belastingen

Wilt u bezwaar tegen gemeentelijke belastingen zoals de WOZ? Dat kan via SVHW(externe link).

  Kan ik iemand anders machtigen om bezwaar te maken?

  U kunt iemand anders uw bezwaar laten regelen met een machtiging.

  • In een verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor.
  • U en de gemachtigde ondertekenen de verklaring.
  • De verklaring voegt u toe aan de online of het papieren bezwaarschrift.

  Maakt u bezwaar namens een organisatie? Voeg dan de statuten van de organisatie en indien van toepassing een machtiging toe.

  Bezwaar gemaakt, en dan?

  • U heeft bezwaar gemaakt. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging (schriftelijk of per e-mail).
  • De gemeente neemt uw bezwaar in behandeling.
  • U ontvangt van ons een brochure met uitleg over het verloop van de bezwaarprocedure.
  • U bespreekt uw bezwaarschrift met een ambtenaar óf u ontvangt een uitnodiging van de Commissie bezwaarschriften om uw bezwaar te bespreken. Deze commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. De commissie adviseert de gemeente over uw bezwaar.
  • Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar, ontvangt u bericht.
  • We nemen binnen 12 weken na verzending van het besluit een beslissing over uw bezwaar. Als de Commissie bezwaarschriften een advies uitbrengt over uw bezwaar, dan beslissen wij binnen 18 weken. U ontvangt een bericht van ons als het langer duurt.
  • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet, leest u in de beslissing die u krijgt toegestuurd.