BAR-organisatie

Ontvlechting BAR-organisatie

Albrandswaard was tot 1 januari 2024 onderdeel van de BAR-organisatie. In de BAR-organisatie zijn de beleids- en uitvoerende taken belegd voor 3 gemeenten: Barendrecht Albrandswaard en Ridderkerk. Besloten is om het merendeel van deze taken weer terug te brengen naar de gemeenten, ofwel ontvlechting. Het gaat niet om alle taken; een aantal ondersteunende taken blijft in de afgeslankte BAR-organisatie. Denk daarbij aan personeelszaken, administratie en ICT.

Waarom ontvlechting?

De gedachte achter de ontvlechting is dat bestuur, beleid en uitvoering dichterbij elkaar zitten. De gemeenten kunnen daardoor hun beleid en uitvoering beter kunnen afstemmen op de behoeften en wensen van hun inwoners.

Wat betekent dit voor Albrandswaard?

Voor de Albrandswaard is dit een grote verandering. De gemeentelijke organisatie wordt opnieuw ingericht. Het jaar 2023 werd gebruikt om zich hierop voor te bereiden. Het is de bedoeling dat inwoners niets merken van de veranderingen. Op termijn zouden zij een nog meer nabije en betere dienstverlening moeten ervaren.

Hoe de nieuwe organisatie van Albrandswaard eruit komt te zien, is nu nog niet bekend. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe informatie.

Vergaderingen Algemeen bestuur BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten over de bedrijfsvoering. Het Algemeen bestuur bestaat uit de 3 colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Vergaderschema 2024

  • Maandag 24 juni 2024, 9.30 uur. Gemeentehuis Albrandswaard, Stationsstraat 4 in Rhoon, raadzaal.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur bereidt alles voor waarover in de vergadering van het Algemeen bestuur zal worden overlegd en besloten. Daarnaast is het Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de 3 burgemeesters en 3 wethouders van de 3 gemeenten.