Bestemmingsplannen

Overzicht bestemmingsplannen

De gemeente stelt steeds vaker haar bestemmingsplannen digitaal beschikbaar. Dit doen wij door deze te publiceren op de website ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunt u plannen ook in het gemeentehuis inzien. Hier kunt u bovendien uitleg krijgen.

Op dit moment zijn de volgende ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar:

Beeldkwaliteitsplannen

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

Een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld om de beeldkwaliteit in een bepaald gebied te creëren, te verbeteren of veilig te stellen.

In een beeldkwaliteitsplan worden aanbevelingen gedaan of richtlijnen gegeven voor:

  • vormgeving van de bebouwing;
  • inrichting van de openbare ruimte;
  • start van ontwerpprocessen.

Verder wordt het beeldkwaliteitsplan gebruikt om te bepalen of een bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Bijvoorbeeld bij de (ver)bouw van een woning in het buitengebied van Rhoon, de Polder Albrandswaard, een ontwikkeling langs de Groene Kruisweg of een ontwikkeling in een ander plangebied.

Vastgestelde beeldkwaliteitsplannen

Hieronder ziet u een overzicht van de beeldkwaliteitsplannen die in de gemeente Albrandswaard zijn vastgesteld.

Is deze pagina naar wens?