In een bestemmingsplan staat wat er wel of niet mag op een stuk grond en in de gebouwen die erop staan.

De gemeente beslist wat er in een bestemmingsplan komt te staan. Bijvoorbeeld of er in een gebied een bedrijf mag komen of er juist alleen een woonhuis mag staan.

Aanpak

Bestemmingsplan wijzigen

U kunt ons vragen het bestemmingsplan te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u een winkel wil beginnen, maar het gebouw geen bedrijvenfunctie heeft. Of omdat u een weg wilt laten aanleggen. Dit gaat zo:

U dient een conceptaanvraag in via het omgevingsloket met de volgende stukken:

  • een situatietekening met een indeling van het bedrijventerrein
  • een van uw bedrijf:
    • aantal medewerkers
    • aantal gewenste parkeerplaatsen
    • aantal verkeersbewegingen naar/van het bedrijf voor goederen
  • bouwtekeningen van de bestaande situatie
  • bouwtekeningen van de nieuwe bouwplannen

We kunnen het bestemmingsplan niet zomaar aanpassen. Andere mensen mogen er een mening over geven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom 6 weken ter inzage bij de gemeente. In die tijd kunnen mensen reageren. Daarna stelt de gemeente het binnen 12 weken vast.

Extra informatie

Wijziging bestemmingsplan door gemeente

De gemeente moet een ontwerpbestemmingsplan altijd publiceren. Dit betekent dat u 6 weken de tijd heeft om het te bekijken en een mening te geven. Dit heet een “zienswijze indienen”. U doet dit schriftelijk. Daarna stellen we het bestemmingsplan binnen 12 weken vast. Bent u het er dan nog niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan.

Bouwen of verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Of wilt u een winkel of een bedrijf starten in een pand? Lees onderstaand stappenplan goed door. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de pagina omgevingsvergunning aanvragen.

Bekijk het stappenplan

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?