De gemeenteraad heeft maandag 11 november unaniem de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente waarin de plannen en geraamde kosten voor het aankomende jaar staan.