U kunt een overledene laten begraven of cremeren. De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Soms is uitstel mogelijk, bijvoorbeeld als er familie vanuit het buitenland moet komen. Dit regelt uw uitvaartondernemer met de gemeente.

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

Uw uitvaartondernemer (of een nabestaande) vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U heeft hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt uw uitvaartondernemer (of een nabestaande) eerst toestemming aan de officier van justitie en daarna aan de gemeente.

Uw uitvaartondernemer  (of een nabestaande) regelt ook de aangifte van overlijden.

Wanneer is uitstel begraven of cremeren mogelijk?

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen
 • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
 • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Cremeren, urnenplaatsen en asverstrooiing: hoe werkt dit?

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen. Cremeren is in Albrandswaard niet mogelijk. Wel is er gelegenheid om de as van een overledene op de begraafplaats te verstrooien of bij te zetten. Dat kan op de volgende manieren:

Urnen

Urnen kunnen zowel boven- als ondergronds worden bijgezet. Er zijn diverse mogelijkheden om urnen te plaatsen:

 • Bovengronds in de urnenmuur (2 asbussen): Op beide begraafplaatsen bevindt zich een columbarium.
 • Ondergrondse urnengraven (2 asbussen).

Urnen bijzetten in graf

Het is mogelijk tot maximaal 2 asbussen bij te zetten in een particulier graf dat al stoffelijke resten bevat. Het is niet mogelijk asbussen bij te zetten in algemene graven.

Asverstrooiing

Wilt u de as verstrooien? Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Op beide begraafplaatsen is een gedeelte gereserveerd voor het uitstrooien van as. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

U mag de as niet verstrooien op:

 • de verharde weg
 • een gemeentelijke begraafplaats
 • crematoriumterrein
 • andere plaatsen waarvoor de gemeente dit verboden heeft

U kunt bij de gemeente de ontheffing aanvragen om toch op deze plekken de as te verstrooien. Maar op een gemeentelijke begraafplaats of het terrein van een crematorium is dit nooit toegestaan.

Welke soorten graven zijn er?

Er zijn verschillende soorten graven: een particulier graf en een algemeen graf. Kindergraven, urnengraven en urnennissen vallen onder particulieren graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt ook wel een familiegraf of eigen graf genoemd. U kunt een recht tot begraven kopen. Ook kunt u besluiten om dit over te laten aan uw nabestaande of de uitvaartondernemer. De beheerder kan nooit zomaar de grafrechten stoppen. De beheerder heeft opdracht van de rechthebbende nodig om een bepaalde actie te ondernemen. U kunt de grafrechten ook overschrijven naar iemand anders. Deze persoon kunt u zelf aanwijzen.

Er is de mogelijkheid om een particulier graf voor een periode van 20 jaar te verkrijgen of voor een periode van onbepaalde tijd. Het recht op een particulier graf voor 20 jaar kan steeds met 5, 10 of 20 jaar worden verlengd of worden omgezet naar een graf voor onbepaalde tijd.

Een graf kan worden uitgegeven voor meerdere personen:

 • Op de begraafplaats in Poortugaal zijn de graven één diep. U kunt hier ook kiezen voor een dubbel graf (naast elkaar).
 • Op de begraafplaats in Rhoon zijn graven twee diep, hierdoor worden altijd twee graven tegelijk uitgegeven. Deze graven worden op volgorde uitgegeven.

Particuliere kinder- en foetusgraven

Het grafrecht voor een particulier kindergraf is voor 80 jaar en kosteloos (alleen voor inwoners van Albrandswaard).

Algemeen graf

De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraafplaats, de gemeente Albrandswaard. Algemene graven worden op volgorde uitgegeven, de beheerder bepaalt dus de plek. De wettelijke grafrusttermijn is 15 jaar.

Omdat het een algemeen graf betreft, worden stoffelijke resten op de begraafplaats Rhoon van 2 personen boven elkaar in begraven. Deze 2 personen behoeven niet in relatie tot elkaar te hebben geleefd. Het is zelfs waarschijnlijk, dat de stoffelijke resten van een, voor u of uw familie volstrekt, onbekende in hetzelfde graf worden of zijn begraven. Wilt u dit niet dan kan er gekozen worden voor een particulier graf.

Op de begraafplaats Poortugaal worden de stoffelijke resten naast elkaar begraven.

Heb ik een vergunning nodig om een gedenkteken te plaatsen?

Wilt u een gedenkplaat of een ander soort grafbedekking bij een graf plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De schriftelijke aanvraag voor een vergunning wordt meestal ingediend door een steenhouwer.
Op de aanvraag moeten de maten en het materiaal van het gedenkteken vermeld worden.

 • De maten van een gedenkteken bij een particulier graf zijn 180 x 80 cm (l x b).
 • De maten voor een gedenkteken bij een particulier graf voor 2 personen op de begraafplaats in Poortugaal zijn 180 x 160 cm (l x b).
 • De maten voor een gedenkteken bij een algemeen graf op de begraafplaats in Rhoon en Poortugaal zijn 50 x 50 cm (l x b) op een roefje.

Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen of aanpassen, dan kan de steenhouwer hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen.

Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf.

Wat zijn de kosten?

Alle kosten die verbonden zijn aan het begraven, aankoop van graven, urnenplaatsen en onderhoud staan vermeld in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022.

Verplichte onderhoudskosten

Als rechthebbende (particulier graf) bent u verplicht om onderhoudsrechten te betalen.

Dit onderhoudsrecht is bestemd voor algemeen onderhoud, zoals onderhoud van het groen, de paden en de watervoorziening.

Als rechthebbende kunt u kiezen voor een heffing per jaar (welke jaarlijks geïndexeerd wordt) of u kunt het onderhoudsrecht afkopen tot het einde van de termijn. Als belanghebbende (algemeen graf) moet u de onderhoudskosten voor 10 jaar afkopen.

Waar vind ik de begraafplaatsen in de gemeente?

Algemene begraafplaats Poortugaal
Kerkstraat 92-94
3176 PS Poortugaal
Telefoon: (010) 506 11 11

Algemene begraafplaats Rhoon
Dorpsdijk 65a
3161 KD Rhoon
Telefoon: (010) 506 11 11

Rooms-katholieke begraafplaats
Dorpsdijk 234
3161 CJ Rhoon
Telefoon: (010) 501 52 84

De algemene begraafplaatsen zijn dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.