De gemeente Albrandswaard zamelt geen bedrijfsafval in. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Als bedrijf, vereniging of instelling moet u zelf regelen dat uw afval op een goede manier wordt gescheiden en ingezameld. U kunt hiervoor contracten afsluiten met een erkend bedrijf. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.