Heeft u als bedrijf, vereniging of instelling bedrijfsafval? Dan moet u in principe zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. Gespecialiseerde en erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen kunt u vinden onder 'Zoek VIHB-registraties(externe link)' op de website van Stichting NIWO. De gemeente zamelt bedrijfsafval niet in, omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.