Het gemeentebestuur van Albrandswaard wil inwoners en ondernemers betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk maakt dit mogelijk.

Waarom de BAR-samenwerking?

Voor steeds meer zaken gaat u tegenwoordig naar uw gemeente. De gemeente neemt namelijk meer en meer taken over van het rijk en de provincie. Deze trend zet zich voorlopig voort. Meer taken dus, maar de financiƫn groeien niet mee. En u? U verwacht gewoon goede service van uw gemeente. Logisch. Dit vraagt om een gemeente die haar verantwoordelijkheid neemt. En creatief durft te zijn.

Algemeen bestuur

Het Algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten over de bedrijfsvoering. Het Algemeen bestuur bestaat uit de 3 colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en vergadert in principe 2 keer per jaar.

Bekijk het vergaderschema en de agenda's van de vergaderingen van het Algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur bereidt alles voor waarover in de vergadering van het Algemeen bestuur zal worden overlegd en besloten. Daarnaast is het Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de 3 burgemeesters en 3 wethouders van de 3 gemeenten. Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per maand.