Van begin tot half maart worden in diverse watergangen en vijvers in het centrum van Rhoon en  in de Kijvelanden (met name rond de volkstuinen) in Poortugaal baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

In Rhoon wordt alle bagger met vrachtwagens afgevoerd. In Poortugaal wordt de bagger zoveel mogelijk over het land verspreid. In verband met de weersomstandigheden en inzet van diverse soorten werktuigen is het niet mogelijk aan te geven wanneer men op welke locatie aan het werk is.

Door de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. Zo legt de aannemer voor de bereikbaarheid van het werkterrein op sommige locaties een tijdelijke baan van rijplaten aan.

Niet alle sloten en vijvers in het gebied waar gewerkt wordt, zijn in beheer bij de gemeente. Dus niet overal worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Informatie?    

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer GKB Barendrecht, telefoon (0180) 642 929 of toezichthouder van de gemeente, John Ridderhof, telefoon (010) 506 11 11.