Sinds begin januari voert firma GKB Realisatie baggerwerkzaamheden uit. De werkzaamheden vinden plaats in diverse gemeentelijke watergangen verspreid over heel Albrandswaard. In verband met het werkgebied en verschillende uitvoeringwijzen afgestemd op het type watergang is het niet aan te geven waar op welk moment gewerkt wordt. Door weersomstandigheden (met name vorst) kunnen de werkzaamheden uitlopen tot begin maart 2022.

Let op: niet alle sloten en watergangen binnen Albrandswaard zijn in beheer en onderhoud van de gemeente, ook het waterschap voert in de winterperiode baggerwerk uit, het is dus mogelijk dat u op meerdere plaatsen (ook andere aannemers) binnen Albrandswaard aan het werk ziet.

Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld een keer per 6 tot 10 jaar plaats en zijn nodig voor de kwaliteit van het water, voor de doorstroom en om te voldoen aan de eisen van het waterschap. Want in water met (te) veel bagger kunnen waterplanten niet groeien waardoor de waterkwaliteit verslechterd. Ook zit er in water met veel bagger vrijwel geen vissen of waterplanten en is meestal de zuurstofconcentratie heel laag.

Flora en fauna

Het baggerwerk is gepland vanaf januari tot het einde van maart 2022. In deze periode ondervinden planten en dieren de minste hinder van de werkzaamheden. Niet overal wordt gebaggerd, daardoor kunnen waterdieren zich schuilhouden en later terugkeren. Als het baggeren klaar is, kan de flora en fauna zich weer volop ontwikkelen.

Overlast

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk vertragen Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning. Door verschillende uitvoeringsmethoden vinden de werkzaamheden mogelijk in fases plaats.

Informatie

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de uitvoering, kunt u contact opnemen met GKB Realisatie BV op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0180 - 642 929 of via email info@gkbgroep.nl.