Vanaf begin februari voert firma GKB Realisatie baggerwerkzaamheden uit in Albrandswaard, voornamelijk Rhoon Noord. De werkzaamheden vinden plaats in diverse gemeentelijke watergangen. In verband met het werkgebied binnen heel Albrandswaard is het niet aan te geven waar op welk moment gewerkt wordt. Vanwege de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen tot begin maart 2020.

Let op, niet alle sloten en watergangen binnen Albrandswaard zijn in beheer en onderhoud van de gemeente, ook het waterschap voert in de winterperiode baggerwerk uit. Het is dus mogelijk dat u op meerdere plaatsen ook andere aannemers binnen Albrandswaard aan het werk ziet. Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld een keer per 6 tot 10 jaar plaats en zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

Vissen

In veel van onze watergangen zitten vissen, hier wordt rekening mee gehouden bij de werkzaamheden. Waar beschermde soorten aanwezig zijn, of de ontsnappingsmogelijkheden voor de vis slecht is, worden de sloten eerst afgevist. In alle andere gevallen is de werkwijze zo, dat de aanwezige vissen de mogelijkheid krijgen om te ontsnappen. Zo beperken we de schade aan de visstand. Neem voor vragen contact op met toezichthouder A. van Erkel via a.v.erkel@bar-organisatie.nl of met GKB Realisatie via (0180) 64 29 29.