Het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) is het loket waar u als werkgever terecht kunt voor al uw personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie.

Wij informeren en adviseren u graag over onder meer de volgende onderwerpen:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over arbeidsmarktinformatie of nieuwe wetten en regelingen? Neem dan contact op met het WSP BAR.