Door uw afval te scheiden draagt u bij aan een beter milieu. U kunt gescheiden afval op verschillende plekken in de gemeente inleveren. BAR Afvalbeheer regelt de inzameling en verwerkt het huishoudelijk afval in de gemeente Albrandswaard. Informatie over afval is te vinden op de website van BAR Afvalbeheer.