Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat. Daarna vraagt de raad de commissaris van de Koning om deze kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend, is er een nieuwe burgemeester. Dit traject duurt zo'n 8 maanden.

Een vertrouwenscommissie (een aantal raadsleden) uit de gemeenteraad voert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester uit. Vaak zijn dit de fractievoorzitters van de politieke partijen. De zoektocht bestaat uit een aantal stappen. Hieronder leest u in 7 stappen wat er komt kijken bij de zoektocht naar en de benoeming van een burgemeester.

Stap 1: De profielschets

Eerst wordt bepaald waar de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen om een goede burgemeester voor Albrandswaard te zijn. De vertrouwenscommissie heeft hiervoor informatie opgehaald bij de gemeenteraad, het college, organisaties en andere belanghebbenden waar de burgemeester mee moet samenwerken. Ook zijn de inwoners en de ondernemers gevraagd welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een burgemeester. Hiervoor kon van 19 oktober tot en met 4 november een enquĂȘte worden ingevuld.

Stap 2: Vaststellen van de profielschets

Alle informatie is verwerkt tot een geheel. De gemeenteraad heeft de profielschets op 3 december in aanwezigheid van de commissaris van de Koning vastgesteld.

Bekijk de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Om Albrandswaard goed onder de aandacht te brengen en de profielschets te ondersteunen is een film gemaakt.

Bekijk de film over de gemeente Albrandswaard.

Stap 3: Openstellen van de vacature

Was de procedure tot nu toe nog openbaar, vanaf deze stap is dat niet meer zo. De sollicitatieprocedure is strikt geheim. Dit gebeurt in het belang van de sollicitanten.

Stap 4: Selectie en beoordeling van kandidaten

De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt met hen sollicitatiegesprekken. Meestal gebeurt dit in 2 rondes. Uiteindelijk leidt dat tot een keuze van kandidaten.

Stap 5: Aanbeveling

De vertrouwenscommissie brengt in een besloten raadsvergadering verslag uit van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke 2 kandidaten zij geschikt acht voor het burgemeesterschap. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat de aanbeveling 2 personen moet bevatten (Gemeentewet, artikel 61, vijfde lid). De gemeenteraadsleden maken een keuze welke kandidaat zij aanbevelen. Na de besloten raadsvergadering worden beide kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht.

Stap 6: Aanbeveling

Kort na de besloten vergadering wordt in de openbare vergadering op maandag 13 mei 2019 de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De tweede kandidaat blijft geheim. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces.

Stap 7: Voordracht en benoeming

De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van haar keuze. De commissaris van de Koning brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit.