Wilt u weten wanneer uw afval wordt opgehaald? Uw persoonlijke afvalkalender vindt u in de afval-app van BAR Afvalbeheer in de app-store op uw smartphone of tablet:

Afvalkalender op de website van BAR Afvalbeheer

U kunt uw persoonlijke afvalkalender ook op de website van BAR Afvalbeheer(externe link) bekijken. Daar kunt u met postcode en huisnummer uw persoonlijke afvalkalender zien.

Goed om te weten

In de gemeente Albrandswaard zamelen wij het afval gescheiden in. Dat is goed voor het milieu, maar het bespaart ook geld. Afval verbranden kost namelijk geld, terwijl apart ingezameld papier of glas geld oplevert.

PMD (plastic, metaal en blik en drinkpakken) wordt achteraf uit het restafval gehaald. PMD kan goed hergebruikt worden na het scheiden. De scheidingsinstallatie van Omrin haalt plastic, metaal en blik en drinkpakken uit uw afval. Zie voor meer informatie hierover de website van NV BAR-afvalbeheer(externe link).