Uw afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Zo besparen we schaarse grondstoffen en energie.

Papier, glas, textiel, maar ook plastic, frituurvet en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn dus juist heel waardevol. Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu.

U kunt ook via Afvalscheidingswijzer.nl checken in welke bak uw afval hoort.

Wanneer wordt het afval opgehaald?

Bekijk de Afvalkalender of download de gratis AfvalWijzer app. Hiermee kunt u op uw smartphone of tablet eenvoudig zien wanneer u welk afval buiten moet zetten. Daarnaast bevat de app onder andere handige informatie over afvalscheiding.

  • Plaats de minicontainer op de ophaaldag tussen 07.00 en 07.30 uur op de aanbiedplaats. Haal de minicontainer na het legen zo snel mogelijk weer weg. Uiterlijk voor 21.00 uur, anders loopt u kans op een bekeuring.
  • Plaats de minicontainer verder altijd op eigen terrein. Dus niet op de openbare weg of in het brandgang/achterpad.
  • Zet geen los afval of grofvuil bij de containers. Afval dat naast de container wordt geplaatst, wordt niet meegenomen.

Als u nog geen mini-container heeft, kunt u deze bij de gemeente aanvragen. Ook kunt u een ander formaat container aanvragen. Bel hiervoor (010) 506 11 11.

Is deze pagina naar wens?