Twee Albrandswaarders krijgen de Nederlandse nationaliteit

19 mei 2023, 09:13

Op woensdag 17 mei zijn twee Albrandswaarders officieel Nederlander geworden. Zij zijn afkomstig uit Peru en de Sovjet-Unie.

Locoburgemeester Richard Polder leidde de ceremonie. De nieuwe Nederlanders legden de verklaring van verbondenheid af. Dit houdt in dat zij de vrijheden en rechten, behorend bij het Nederlanderschap, beloven te respecteren en verplichtingen die daarbij horen na te komen. Na het afleggen van de verklaring zijn de besluiten van Nederlanderschap uitgereikt en zijn de twee inwoners officieel Nederlander.