Intentieverklaring getekend voor zonnepanelen langs snelwegen A15 en A38

2 maart 2023, 12:59
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en gemeenten willen energie opwekken langs de snelwegen in Zuid-Holland. Ze hebben een intentieverklaring ondertekend om dit mogelijk te maken. Dit is allemaal mogelijk vanwege het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER).

OER-programma

Het OER-programma stelt de Rijksoverheid in staat om hun eigen gronden beschikbaar te stellen aan projectontwikkelaars voor het uitvoeren van duurzame energieprojecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat ook over gronden van ProRail, Provincie Zuid-Holland en de aangrenzende gemeenten. Het plaatsen van zonnepanelen langs de A15/A38 draagt bij aan het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Verkenningsfase

Het Rijk, de provincie en de gemeenten bevinden zich nu in de verkenningsfase. In deze fase wordt er gekeken waar de zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden. Hier staat nog niks vast, maar worden de vele opties bekeken. Er is ongeveer 90 hectare grond die geschikt zijn voor het gehele traject. De gemeente Albrandswaard verkent de kansen voor de opwek van zonne-energie op en rondom het verkeersknooppunt Charlois. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de bermen langs de snelweg, maar worden ook de mogelijkheden verkend voor drijvende zonnepanelen op water en de opwek van zonne-energie op het geluidsscherm.

Ook het verkeersknooppunt Beneluxplein, dat direct grenst aan Albrandswaard, biedt kansen om zonne-energie op te wekken.

Omgeving

Inwoners en andere belanghebbenden worden actief betrokken bij de verkenningsfase. Het is onderdeel van deze fase om uit te zoeken op welke wijze de gemeente zijn inwoners het best kan betrekken bij dit project. Bij het kijken hoe en waar de zonnepanelen het best ingepast kunnen worden, wordt ook rekening gehouden met de planten en dieren.

Partijen

De intentieverklaring is ondertekend door Rijkswaterstaat, gemeentes Albrandswaard, Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en provincie Zuid-Holland.

Wilt u meer weten over het landelijke OER-programma? Bezoek dan de website van Rijkswaterstaat.