Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 6 april 2023

23 maart 2023, 14:07
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op donderdag 6 april 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: omgevingsvergunning 2022-000665, legalisatie van geplaatste klimaat-installatie met geluidschermen op het dak van bestaand gebouw, locatie Waalstraat 8 Poortugaal.
  • 20.30 uur: omgevingsvergunning 2022-000063, plaatsen van drie dakopbouwen, locaties Heraut 18a, Landvoogd 2 en 4 te Rhoon.

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. A.J. Sizoo, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.