Bijeenkomst over milieueffectenrapport windpark Beneluxplein

13 september 2023, 10:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op dinsdag 19 september vindt de bijeenkomst plaats over de planMER, oftewel de milieueffectenrapportage, voor windpark Beneluxplein. De mogelijke opstellingen van windmolens en wat daarbij de (milieu)effecten zijn op de omgeving worden in de planMER onderzocht.

Denk mee

Woont u in de omgeving van het Beneluxplein? Dan bent u van harte welkom om mee te denken wat er onderzocht moet worden in de planMER in relatie tot de thema’s geluid, slagschaduw, veiligheid en natuur en landschap. De bijeenkomst is in het Huis van de Wijk, Othelloweg 8 in Rotterdam. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de Duurzaam 010.