Baggeren watergangen Koedoodseplas en Gaatkensplas in voorjaar

3 maart 2023, 09:00

In dit voorjaar voert GKB Realisatie B.V. in opdracht van de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht onderhoudswerkzaamheden uit aan de watergangen. Het gaat hierbij om de watergangen tussen de woningen grenzend aan de Gaatkens- en Koedoodseplas en in de singel bij de kruising Kilweg en Zuider Carnisseweg. De werkzaamheden in de watergangen tussen de woningen bestaan uit het baggeren op locaties waar de waterdiepte minder is dan 1 meter. Dit betekent dat niet alle watergangen gebaggerd worden, maar alleen waar nodig om voldoende waterdiepte te krijgen. De singel wordt tot een waterdiepte van 2 meter gebaggerd.

Flora en fauna

Een belangrijk aandachtspunt is de zorg voor de flora en fauna. Daarom worden de te baggeren watergangen en de singel vóór aanvang gecontroleerd. Blijkt hieruit dat de werkzaamheden niet zonder het verstoren of beschadigen van de flora en fauna uitgevoerd kunnen worden, dan wordt de uitvoering en/of planning aangepast. Dit is bijvoorbeeld het geval bij broedende watervogels. Niet alle watergangen worden gebaggerd. Hierdoor kunnen waterdieren zich tijdens het baggeren daar schuilhouden en later terugkeren.

Overlast

Helaas is niet te voorkomen dat omwonenden enige overlast ondervinden van de uit te voeren werkzaamheden. Door de manier van uitvoering wordt de hinder tot een minimum beperkt. Slecht weer en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk vertragen. Door verschillende uitvoeringsmethoden vinden de werkzaamheden mogelijk in fases plaats.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden verkeersmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden duidelijk met borden aangegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met GKB Realisatie B.V. bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (0180) 64 29 29 of via een email naar info@gkbgroep.nl. U kunt ook kijken op de website van GKB.