In februari verstuurt SVHW de jaarlijkse lokale belastingaanslagen via MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Maak dan (gratis) een afspraak met één van de taxateurs via de website van SVHW.

Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, passen zij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

Bezwaar maken

U kunt ook gratis bezwaar maken via de website van SVHW of schriftelijk. In het bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U stuurt ook direct bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij SVHW binnen zijn.

Heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar? Kijk voor meer informatie op de website van SVHW of vraag een bezwaarformulier aan.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren deze waarde en stellen deze definitief vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via de website van SVHW, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn.
SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van SVHW met ‘goed’.