Dinsdag 8 juni om 19.30 uur is er een digitale vergadering Beraad en Advies P&C. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken.

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO)
  • Jaarstukken 2020 Albrandswaard
  • Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard
  • Zienswijze conceptbegroting 2022 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Milieudienst Rijnmond (DCMR)
  • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GGD Rotterdam Rijnmond
  • Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond
  • Zienswijze conceptbegroting 2022 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
  • Stedin Groep inzake voorstel uitgifte preferente aandelen

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

 

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

 

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.